Bergen Kommunale Pensjonskasse (BKP) forvalter ti milliarder kroner på vegne av medlemmene og ble opprettet 1. januar 1907 med det formål å yte pensjon til medlemmene. Under de ulike menyvalgene finner du informasjon om vår investeringspolicy, informasjon om medlemsskap, ulike pensjonsformer, vilkår for lån og vedtekter. BKP er en selveiende juridisk enhet med egen regnskapsføring og eget styre utpekt av bystyret i Bergen. BKP står som finansieringsinstitusjon under tilsyn av Finanstilsynet.