Medlemsfordeler

1224728_88155875
Medlemsfordeler

Medlemsfordeler – gode betingelser på lån og forsikringer


Pensjonskasseforeningen har inngått avtale med Storebrand som innebærer at Storebrand tilbyr gode betingelser på lån og forsikringer til rettighetshavere i pensjonskasser. Bergen kommunale pensjonskasse er tilknyttet Pensjonskasseforeningen og kan dermed tilby våre rettighetshavere disse medlemsfordelene.


Rettighetshavere i pensjonskassen er for øvrig følgende personer;
• Aktive medlemmer
• Personer med oppsatte rettigheter (tidligere ansatte i kommunen/øvrige medlemsforetak)
• Pensjonister, inkludert alder, uføre og AFP


All dialog og saksbehandling vil være mellom Storebrand og den enkelte rettighetshaver.

Når kundeforhold for et produkt er etablert med Storebrand endres ikke betingelsene på dette produktet av at personen ikke lenger er rettighetshaver i pensjonskassen.


Ved å trykke på linken til Storebrand til venstre kommer du rett inn til Storebrands hjemmeside for dette tilbudet.


Lånerenter og priser på forsikringer vil endres over tid når markedsprisene endres. Målsettingen er at prisene skal være meget konkurransedyktige.


Pr. juni 2017 er betingelsene:


1.BOLIGLÅN


Boliglån innenfor 70 % av boligens verdi


Lånebeløp           Nominell rente pr. juni 2017

2-10 millioner     1,99 %

1-2 millioner       2,15 %

Under 1 million  2,55 %


Depotgebyr på kr. 750 fjernes ved førstegangsetablering av lån


2.FORSIKRINGER


15 % rabatt på Storebrands ordinære priser:

Husforsikring

Hytteforsikring

Innboforsikring

Bilforsikring

Reiseforsikring