Medlemsfordeler

1224728_88155875
Medlemsfordeler

Medlemsfordeler – gode betingelser på lån og forsikringer


Pensjonskasseforeningen har inngått avtale med Storebrand som innebærer at Storebrand tilbyr gode betingelser på lån og forsikringer til rettighetshavere i pensjonskasser. Bergen kommunale pensjonskasse er tilknyttet Pensjonskasseforeningen og kan dermed tilby våre rettighetshavere disse medlemsfordelene.


Rettighetshavere i pensjonskassen er for øvrig følgende personer;
• Aktive medlemmer
• Personer med oppsatte rettigheter (tidligere ansatte i kommunen/øvrige medlemsforetak)
• Pensjonister, inkludert alder, uføre og AFP


All dialog og saksbehandling vil være mellom Storebrand og den enkelte rettighetshaver.

Når kundeforhold for et produkt er etablert med Storebrand endres ikke betingelsene på dette produktet av at personen ikke lenger er rettighetshaver i pensjonskassen.


Ved å trykke på linken til Storebrand til venstre kommer du rett inn til Storebrands hjemmeside for dette tilbudet.


Lånerenter og priser på forsikringer vil endres over tid når markedsprisene endres. Målsettingen er at prisene skal være meget konkurransedyktige.


Pr. april 2019 er betingelsene:


1.BOLIGLÅN


Boliglån innenfor 70 % av boligens verdi


Lånebeløp           Nominell rente pr. 2. april 2019

2-10 millioner     2,44 %

1-2 millioner       2,60 %

Under 1 million  3,00 %


Depotgebyr på kr. 750 fjernes ved førstegangsetablering av lån


2.FORSIKRINGER


15 % rabatt på Storebrands ordinære priser:

Husforsikring

Hytteforsikring

Innboforsikring

Bilforsikring

Reiseforsikring


3. IPS


Adgang til en rabattert IPS, tilsvarende det ansatte i bedrifter med tjenestepensjon i Storebrand tilbys (Storebrand Fordel). Rabatten gjelder for de to profilene:


Anbefalt Pensjon: 0,95 % i gjennomsnittlig årlig forvaltningshonorar vs. 1,1 % som ordinær pris.


Ekstra Offensiv Pensjon: 1,2 % i årlig forvaltningshonorar vs. 1,35 % som ordinær pris.


Disse to porteføljene består av ulike fond, som beskrives nærmere når man velger profil. De inneholder både aksjefond og rentefond m.m. Ekstra Offensiv Pensjon har en høyere risiko enn Anbefalt Pensjon.


Rettighetshaverne kan også selvstendig velge blant de fondene Storebrand tilbyr og slik sette sammen sin egen portefølje. Storebrand tilbyr for tiden ca. 40 fond, hvorav en del er fra eksterne leverandører. For eksempel kan man velge indeksforvaltning av norske aksjer med 0,2 % i årlig forvaltningshonorar.