Logg inn medlemsportal

1224728_88155875

Medlemsportalen

Her kan du logge inn på medlemsportalen og få en mer delaljert oversikt over din samlede opptjening i BKP. Du finner også pensjonskalkulatoren her.