Om BKP

1218984_13999237

God avkastning i 2016


BKP hadde i 2016 en verdijustert avkastning på 7,2 % og et resultat av kapitalforvaltningen på NOK 1.019 mill. Egenkapitalen økte med NOK 111 mill. til NOK 1.381 mill. av en total balanse på  NOK 15.300 mill. Kapitalforvaltningen har gjennom en årrekke levert avkastning langt utover risikofri rente, og dette gjør at vi står godt rustet til å møte volatile markeder fremover.

I diagrammet nedenfor vises utviklingen i BKP sammenlignet med risikofri rente og BKP sitt langsiktige mål på 5,5 % i årlig avkastning.


Figuren viser at strategien har fungert godt under de rådende markedsforhold og at det langsiktige målet har vært realistisk.