Om BKP

1218984_13999237

Urolige markeder i 2018


BKP leverte en verdijustert avkastning på 0,9 % i 2018 og en bokført avkastning på 3,4 %. Resultatet av kapitalforvaltningen ble NOK 151 mill. Dette er svakere enn de foregående årene, men bedre enn risikofri rente som var 0,5 %.


Aksjemarkedene begynte året bra, og Oslo børs var opp mer enn 15 % fra januar til september. Utover på høsten ble det mer turbulent, og alle de toneangivende børsene endte året i minus.BKP har gjennom en årrekke levert avkastning langt utover risikofri rente, og ved utgangen av 2018 er det bygget opp en betydelig akkumulert meravkastning i forhold til risikofri rente. I tillegg har BKPs langsiktige mål på 5,5 % årlig avkastning blitt oppfylt.


Diagrammet nedenfor viser BKPs avkastning gjennom den siste 15 års perioden, sammenlignet med risikofri rente (ST1X*) og det langsiktige målet på 5,5 %.Utviklingen viser at den vedtatte strategien har fungert godt under de rådende forhold og at det langsiktige målet har vært realistisk.


*ST1X er indeks for 3 måneders norsk statsvekselrente