Pensjon

slide11

 

Partene har blitt enige om ny offentlig tjenestepensjon for personer født i 1963 og senere


03.03.18 ble partene i arbeidslivet enige om en avtale om ny offentlig tjenestepensjon. Forslaget skal nå forankres i de enkelte organisasjonene, før regjeringen eventuelt sender det til Stortinget. De nye reglene vil gjelde fra 2020 om forslaget blir vedtatt.


Den nye pensjonsordningen vil gjelde for alle som har offentlig tjenestepensjon og er født i 1963 og senere. De som er født før 1963 følger dagens regler.


Du kan lese mer om avtalen her: Avtale om ny offentlig tjenestepensjon

Om tjenestepensjon

Tjenestepensjon er pensjon du får i tillegg til folketrygd. Når du er medlem i tjenestepensjonsordningen i Bergen kommunale pensjonskasse eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger, trekkes det 2 prosent av lønnen din. Dette er med på å finansiere pensjonsutbetalingen når du tar ut alderspensjon, uførepensjon eller etterlattepensjon. Tjenestepensjonsordingen i Bergen kommunale pensjonskasse er dermed både sparing til alderdom og forsikring, dersom du skulle bli for syk til å fortsette arbeidet ditt eller i verste fall gå bort.


Størrelsen på tjenestepensjonen utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved 100 %-stillingen i  30 år. Pensjonsgrunnlaget er som hovedregel den lønnen man har når man fratrer med alderspensjon eller uførepensjon. Dersom du har vært medlem i offentlige pensjonsordninger i mindre enn 30 år eller har arbeidet deltid, vil pensjonen bli redusert i forhold til full pensjon.

Personvernerklæring

Bergen kommunale pensjonskasse følger bestemmelsene i lov om behandling av personopplysninger med tilhørende forskrifter. Les mer om BKPs personvernerklæring her: