Utbetaling

laan

 

Behandling av personopplysninger

Personvernerklæring

Utbetaling fra BKP

Fra september 2016 sender ikke BKP lenger pensjonsslipp/utbetalingsmeldinger i posten til pensjonister. Informasjon om din utbetaling finner du ved å logge deg på «Min side» på Bergen kommune sin nettside. Her vil du finne lønnslipper for tom november 2017. 

Her kan du logge på via ID-porten og få tilgang til dine pensjonsslipper/utbetalingsmeldinger.


LØNNSSLIPPER


Fra desember 2017 vil du finne din pensjonslipp/utbetalingsmelding på BKPs medlemsportal.

Fra 01.01.2018 er det utført en endring av formatet på elektronisk skattekort som AltInn leverer på vegne av skatteetaten. Endringen har ført til at de respektive lønnsleverandører har måtte tilpasse sine systemer i forhold til dette.

 

Det er avdekket at tekst, og diverse informasjon på lønnsslippen ikke er formatert korrekt, samt at noe informasjon mangler «Skatt%» for eksempel. Videre ser vi at Ekstra skattetrekk er beskrevet som «ExtraTaxDeduction». Vi beklager på det sterkeste de ulemper dette medfører for dere.


Utbetalingsdatoer vedrørende pensjon for 2018:


JanuarFredag19.01.2018
FebruarTirsdag20.02.2018
MarsTirsdag20.03.2018
AprilFredag20.04.2018
MaiTirsdag15.05.2018
JuniTirsdag12.06.2018
JuliFredag20.07.2018
AugustMandag20.08.2018
SeptemberTorsdag20.09.2018
OktoberFredag19.10.2018
NovemberTirsdag20.11.2018
DesemberOnsdag12.12.2018

Skjema - Kontonummer for overføring av pensjon