Vedtekter

1224728_88155875

Vedtekter

Vedtektene våre finner du i vedlegg 4 og 5 i Hovedtariffavtalen.

Hovedtariffavtalen finner du på nettsidene til KS - kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon.
Lenke til Hovedtariffavtalen KS
 
Lenke til Hovedtariffavtalen KA
 
Lenke til KS – arbeidsrettens dom


Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven)